Wandelroute - In het licht van Cuyp

7

De Waalse Kerk

Hier bekleedde vader Jacob Cuyp veel kerkelijke functies. In de jaren 1640 was Jacob ouderling van de deftige Waalse Kerk. Dat bewijst dat hij aanzien had als (eenvoudige) schilder en omging met belangrijke families (die hij ook portretteerde). Zie http://rijksmonumenten.nl/monument/13899/waalse-kerk/dordrecht/

Loop verder naar de volgende stop en scan de qr-code

8.De Grachtwacht, Lombardbrug