Wandelroute - In het licht van Cuyp

1

Dordrechts Museum

De plek waar zijn werk te zien is en de tentoonstelling plaatsvindt, maar ook de plek waar vroeger het Heilig Geest- en Pesthuis van de Grote Kerk stond, waarvan Cuyp een van de regenten was. Hij kwam dus daadwerkelijk op deze plek (het voormalige Agnietenklooster).

Cuyp was regent vanaf 1673. Na zijn huwelijk met de vermogende weduwe Cornelia Bosman was er voor Cuyp geen dringende noodzaak meer om voor zijn broodwinning te schilderen en hij deed dit dus ook nauwelijks meer. Sinds 1658 betrok hij steeds meer bestuurlijke en kerkelijke functies in de stad waar het regentschap van het Heilige Geest- en Pesthuis van de Grote Kerk er een van was.

Loop verder naar de volgende stop en scan de qr-code

2.Monument voor Aelbert Cuyp op de Vriesestraat